Digital bekymringsmelding til TryggEst i Bodø kommune

Dette skjemaet benyttes om du som ansatt eller privatperson er bekymret for at en sårbar voksen person blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Bekymringen kan også meldes muntlig på telefon til TryggEst (Bodø) på telefon 911 80 121. Det er tilstrekkelig at du har grunn til å tro at den voksne blir utsatt for vold/overgrep for å melde fra til TryggEst

Hvis du mistenker at personen er i akutt fare, skal du varsle politiet først! Eksempler på straffbare handlinger som meldes til politiet er:

TIPS

Ikke opplys navn eller andre sensitive opplysninger på overgriper.

Privatpersoner kan være anonyme, men hvis du står frem er det lettere for TryggEst og eventuelt politiet å gjøre nødvendige undersøkelser. Du vil ikke kunne motta brev om at bekymringen er mottatt, dersom du velger å være anonym. Ansatte som melder bekymring i jobbsammenheng, kan ikke være anonyme.